škola

Spolupráce s Mendelovým gymnáziem, Opava

Navázali jsme spolupráci s Mendelovým gymnáziem, Opava
 
Spolupráce základní školy s Mendelovým gymnáziem, Opava je založena na podpoře přírodovědné oblasti vzdělávání. Koncept vzájemné spolupráce je platný minimálně do roku 2026. Mendelovo gymnázium, Opava bude v rámci vzájemné spolupráce v průběhu školního roku připravovat pro žáky 5. třídy přírodovědné aktivity, na kterých se v roli organizátorů budou podílet studenti a vyučující Mendelova gymnázia, Opava. Akce budou probíhat v odborných učebnách gymnázia nebo s využitím techniky a pomůcek mimo budovu gymnázia. Tyto aktivity mají za cíl přiblížit přírodovědnou a environmentální oblast žákům naší školy a motivovat je k budoucímu studiu přírodovědných oborů. Zároveň mají zvyšovat zájem žáků o přírodu a život jako takový a vést je k environmentálně uvědomělému chování.