škola

Zahájení nového školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne dne 2. září 2019 na školním hřišti od 9:00 hodin.

Pro zájemce se bude sloužit mše svatá v kostele sv. Mikuláše od 8:00 hodin.

-----

Připravujeme nové webové stránky, na kterých budou dostupné veškeré aktuality.

Poděkování

Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu Jiřímu Tamfalovi za dlouhodobou, pečlivou a velmi aktivní práci při vedení Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s.; za jeho obrovské úsilí a nadšení, s jakým ke každé akci pořádané sdružením pro školu přistupoval. Do dalších let bych mu chtěla popřát zdraví a stále spoustu elánu.

Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka školy