škola

Září v základní škole Kravaře-Kouty

V průběhu měsíce září se naši žáci zúčastnili řady zajímavých akcí.

V prvním zářijovém týdnu se všechny třídy vydaly na vycházky do přírody. Děti první třídy absolvovaly naučnou stezku z Dobroslavic, druháci a třeťáci navštívili park v Kravařích a žáci čtvrtého a pátého ročníku byli se svými třídními učitelkami na výpravě v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky.

Na programu byla také návštěva Městské knihovny v Kravařích, kde byl pro všechny žáky připravený program o knihovně i o historii knih. Děti se mohly do knihovny přihlásit nebo si rovnou knihy vypůjčit. Moc děkujeme za skvěle připravený program.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zapojili do soutěže Velká cena malých zoologů – s tématem Česká louka v ZOO Ostrava. Čekalo na ně dopoledne plné aktivit v celém areálu.

Výuka na dopravním hřišti v Malých Hošticích byla připravena pro naše čtvrťáky. Pro děti byla zajímavá už cesta do Malých Hoštic, protože jely na svých kolech a tak si v rámci cesty osvojovaly některá z pravidel silničního provozu. S dohledem nad žáky a s bezpečností pomáhali rodiče některých žáků, kteří se k tomuto zajímavému výukovému dni přidali. Za jejich pomoc moc děkujeme. Tematický plán výuky v učebně se týkal minimálního rozsahu požadovaných znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích a poté měli žáci možnost vyzkoušet si pravidla prakticky na kolech.