škola

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Zkratky:

ČJ - Český jazyk
AJ - Anglický jazyk
M - Matematika
INF - Informatika
PRV - Prvouka
PŘ - Přírodověda
VL - Vlastivěda
HV - Hudební výchova
VV - Výtvarná výchova
PV - Pracovní výchova
TV - Tělesná výchova
NÁB - Náboženství (nepovinný předmět)