škola

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2018-2019

Zkratky:

    ČJ - Český jazyk
    AJ - Anglický jazyk
    M - Matematika
  INF - Informatika
 PRV - Prvouka
   PŘ - Přírodověda
   VL - Vlastivěda
   HV - Hudební výchova
   VV - Výtvarná výchova
   PV - Pracovní výchova
   TV - Tělesná výchova
NÁB - Náboženství (nepovinný předmět)