škola

Rozvíjíme gramotnost

Základní škola Kravaře-Kouty realizuje projekt s názvem „Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost prostřednictvím klubů čtení a zábavné logiky”.

Jak název napovídá, je zaměřen na čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her pro žáky, ale také na vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci s rodiči žáků.

Dotace ve výši 338 026,- Kč byla poskytnuta z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci „Šablon pro MŠ a ZŠ I”. Projekt byl zahájen 1. února 2017 a jeho ukončení je stanoveno na 31. leden 2019.