škola

Základní škola

Budova školy

V Základní škole Kravaře-Kouty se vzdělávají žáci prvního stupně ZŠ (1.–5. ročník). Součástí organizace je školní družina a školní jídelna – výdejna. Zřizovatelem je město Kravaře.

Ve školním roce 2018/2019 je ve škole zapsáno celkem 101 žáků. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.