škola

Školská rada

Složení školské rady

Za zřizovatele:
Petr Jochim – předseda

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Veronika Hallerová

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Markéta Ramachová