škola

Ahoj z prázdnin

je název dětské výtvarné soutěže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kterou každoročně vyhlašuje Dům dětí a mládeže Znojmo a je součástí projektu „Děti malují pro Konto BARIÉRY“.

Posláním soutěže je zachycení zážitků dětí z doby letních prázdnin. Práce dětí vždy posuzuje odborná porota. V letošním už XXIV. ročníku dětské výtvarné soutěže se mezi vítěznými pracemi umístil obrázek Alžběty Tamfalové „Tati, už tam budem?“, žákyně 5. ročníku, který namalovala ve školní družině. Získala čestné uznání v kategorii dětí 9 – 10 let. Nejlepší a vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře Děti malují pro Konto BARIÉRY, který bude vydán pro rok 2016 a jehož prodejem budou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti (Konto BARIÉRY). Práce bude také možno zhlédnout na internetových stránkách DDM Znojmo.

Galerie Práce žáků

Ahoj z prázdnin