škola

Přijímací zkoušky

Slavíme další úspěch dětí naší školy. V silné konkurenci 74 uchazečů se našim čtyřem žákům 5. ročníku (Kláře Kuchejdové, Karolíně Chybové, Petru Skupienovi a Adamu Burdovi) podařilo uspět u přijímacích zkoušek k osmiletému studiu Mendelova gymnázia v Opavě. Všem moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů.