škola

Závěr školního roku

Závěr roku prožili žáci školy aktivně. 27. června se děti 1.–3. třídy vypravily na dopravní hřiště do Malých Hoštic, kde si vyzkoušely svou zručnost na jízdním kole a procvičily si pravidla silničního provozu.

Prohlídka zámku

Červen je měsíc loučení a těšení se na prázdniny, proto je pro naše žáky připraveno spoustu akcí. Nejinak tomu bylo také 8. června, kdy se celá škola vypravila na prohlídku kravařského zámku.

Výukové programy EVVO

V pátek 20. května proběhly na naší škole ve všech třídách environmentální výukové programy sdružení Rozchodník.

V první a druhé třídě proběhla výuka „Na návštěvě u žížaly”.

Olympiáda se zvířátky

Ve středu 22. června si žáci pátého ročníku spolu s třídní učitelkou připravili „Olympiádu se zvířátky” pro děti z mateřské školy. Na malé závodníky čekalo šest stanovišť – motýl, klokan, žába, had, gepard a myš.

Den dětí

Oslava svátku všech dětí proběhla v letošním roce za krásného počasí na školním hřišti v sobotu 4. června. Celé odpoledne se neslo v pirátském duchu, proto sem dorazilo mnoho pirátů a pirátek.

Den matek

Všechny maminky, babičky i tatínkové se dne 12. května sešli ve Farní stodole, kde proběhla oslava Dne matek. Žáci celé školy si pro ně připravili se svými třídními učitelkami společný program.

Výstava ZUŠ

Ve čtvrtek 16. června zhlédli žáci páté třídy výstavu prací výtvarného oboru ZUŠ Ivo Žídka Kravaře. Instalace děl byla v ideálním prostředí farní stodoly. K vidění bylo mnoho zajímavého a inspirativního.

Pet project

V pátek 3. června představovali žáci 3. třídy své domácí mazlíčky.

Děti si přinesly svého domácího mazlíčka a předem si připravily poutavé povídání o jejich chovu a způsobu života.

Páťáci v ZŠ Kravaře

V pátek 22. dubna navštívili naši páťáci Základní školu v Kravařích. Cílem bylo seznámení se s prostředím školy, kterou bude většina z nich od září, tedy od 6. ročníku, navštěvovat.

Školní výlet

Letos proběhl výlet poněkud netradičněji v tom, že se na něj vypravila úplně celá škola – všichni žáci, pedagogové i nepedagogičtí pracovníci.

A kam se vůbec jelo?

Olympiáda ZŠ Kravaře

Letošní ročník olympiády proběhl poprvé na nově zrekonstruovaném hřišti v ZŠ Kravaře. Dne 2. června se žáci naší školy utkali s dětmi nižšího stupně ZŠ Kravaře ve čtyřech atletických disciplínách.

Přednáška s Mrkvounem

V úterý 8. března si žáci prožili besedu zaměřenou na vliv ovoce a zeleniny na naše zdraví. Přijeli k nám zástupci společnosti Ovocentrum Valašské Meziříčí s odbornou přednáškou.