škola

Prohlídka zámku

Červen je měsíc loučení a těšení se na prázdniny, proto je pro naše žáky připraveno spoustu akcí. Nejinak tomu bylo také 8. června, kdy se celá škola vypravila na prohlídku kravařského zámku.

Výukové programy EVVO

V pátek 20. května proběhly na naší škole ve všech třídách environmentální výukové programy sdružení Rozchodník.

V první a druhé třídě proběhla výuka „Na návštěvě u žížaly”.

Zápis do první třídy

Ve čtvrtek 4. února 2016 se na naší škole uskutečnil zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017. Budoucí prvňáčci byli při vstupu do školy přivítáni Machem a Šebestovou.

Den dětí

Oslava svátku všech dětí proběhla v letošním roce za krásného počasí na školním hřišti v sobotu 4. června. Celé odpoledne se neslo v pirátském duchu, proto sem dorazilo mnoho pirátů a pirátek.

Den matek

Všechny maminky, babičky i tatínkové se dne 12. května sešli ve Farní stodole, kde proběhla oslava Dne matek. Žáci celé školy si pro ně připravili se svými třídními učitelkami společný program.

Plesová sezona

Buly centrum zase patřilo dětem. A to v neděli 24. ledna – kdy tyto prostory zaplnila řada nejrůznějších masek a převleků. Od pirátů, přes princezny až po řecké bohyně.

Pet project

V pátek 3. června představovali žáci 3. třídy své domácí mazlíčky.

Děti si přinesly svého domácího mazlíčka a předem si připravily poutavé povídání o jejich chovu a způsobu života.

Páťáci v ZŠ Kravaře

V pátek 22. dubna navštívili naši páťáci Základní školu v Kravařích. Cílem bylo seznámení se s prostředím školy, kterou bude většina z nich od září, tedy od 6. ročníku, navštěvovat.

Setkání s předškoláky

V úterý 12. ledna se žáci 1. třídy ZŠ Kravaře-Kouty setkali s budoucími prvňáčky.
Ukázali jim, co se vše naučili za 1. pololetí. Všechny předškoláky zapojili do svých pohybových rozcviček, říkanek, zazpívali si a zatancovali.

Olympiáda ZŠ Kravaře

Letošní ročník olympiády proběhl poprvé na nově zrekonstruovaném hřišti v ZŠ Kravaře. Dne 2. června se žáci naší školy utkali s dětmi nižšího stupně ZŠ Kravaře ve čtyřech atletických disciplínách.

Přednáška s Mrkvounem

V úterý 8. března si žáci prožili besedu zaměřenou na vliv ovoce a zeleniny na naše zdraví. Přijeli k nám zástupci společnosti Ovocentrum Valašské Meziříčí s odbornou přednáškou.

Doba adventní

Doba adventní je čas naplněný očekáváním a těšením se na Vánoce. Nejinak je tomu i v naší škole.

Celé toto období čekaly žáky ve škole aktivity s těmito svátky spojené.