škola

Škola v přírodě

Týden od 18. do 22. září prožili žáci 3.–5. ročníku na škole v přírodě. Místem konání byla Malá Morávka, horský hotel Neptun. Celý pobyt doprovázela tematická hra „Les”. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých získávaly diplomy a ocenění za splněné úkoly.

Soutěžilo se ve tvorbě loga, pokřiku, lesního úkrytu, tvorby básně i komiksu, o nejlepší účes a model. Nechybělo hledání pokladu podle značek a také orientační běh, kde na žáky čekala řada nelehkých úkolů nutných pro přežití v lese.

Žáci zažili túru na Praděd, prošli stezku Bílé Opavy, navštívili Karlovu Studánku, kde měl každý možnost ochutnat pramenitou vodu.

Nechyběl maškarní karneval plný lesních rostlin, hub, zvířat, osob a bytostí z pohádek, táborák a opékání špekáčků se zpěvem a doprovodem kytary, stezka odvahy.

Celý týden se zvládl bez úrazů, i počasí se docela vydařilo a už se všichni těší, až se pojede někdy příště.