škola

Zahájení školního roku

V pondělí 3. září se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2018/2019. Nejprve proběhla Dětská mše svatá v kostele Sv. Mikuláše a Nanebevzetí Panny Marie, kterou vedl P. Dr. Daniel Vícha. Poté se uskutečnilo setkání na školním hřišti, kde všechny přítomné, nejvíce však žáky první třídy, přivítala ředitelka školy Mgr. Eva Watzlawiková spolu se starostkou města Mgr. Monikou Brzeskovou. Prvňáčci obdrželi na přivítanou balíček s dárky.


Tento školní rok také provází určité změny a novinky:


Podařilo se nám získat možnost být pilotní školou pro zcela novou řadu učebnic angličtiny Nakladatelství Fraus určenou žákům první třídy, proto se i prvňáci mohou těšit na výuku anglického jazyka zábavnou a hravou formou.

A v neposlední řadě je zahájen provoz ranní družiny.

Všem žákům, a hlavně prvňáčkům, přejeme pohodový a zábavný školní rok. Ať se do školy těší a ve školních lavicích ať prožijí mnoho radostných chvil. Také jim přejeme spoustu zajímavého poznání – naučení se řady nových věcí, prožití nezapomenutelných okamžiků se svými třídními učitelkami a kamarády.

Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka školy