škola

Atletická olympiáda

I letos se síly všech kravařských žáků nižšího stupně poměřovaly na atletické olympiádě v ZŠ Kravaře ve čtyřech disciplínách – hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky, běhu na 50/60m a vytrvalostním běhu.

Sportovní zápolení začalo 8. června úvodními slovy hlavního organizátora celého zápolení, pana Mgr. Jana Pavlíčka a pana ředitele ZŠ Kravaře Mgr. Tomáše Dorazila. Součástí zahajovacího ceremoniálu bylo přivítání všech závodníků, představení jednotlivých tříd – týmů i jejich vlajek a pokřiků, slavnostní vztyčení olympijské vlajky a zapálení olympijského ohně. Dále byly proneseny sliby závodníků a rozhodčích.

Průběh her pak pokračoval jednotlivými disciplínami. Všechny děti dostaly nanuk. Vítězové obdrželi nádhernou keramickou medaili a diplom. Celá akce byla velmi kvalitně zorganizovaná a my touto cestou děkujeme celému kolektivu ZŠ Kravaře za krásně prožitý sportovní zážitek.

Galerie Fotogalerie