škola

Výlet do Prahy

V pátek 16. června se spolužáci ze čtvrtého a pátého ročníku spolu s třídními učitelkami a několika rodiči vydali na celodenní výlet do Prahy. Mnoho toho za celý den stihli, zažili a viděli.

Hned po příjezdu na Hlavní nádraží se všichni metrem přesunuli na stanici Malostranská, kde si prohlédli Valdštejnskou zahradu s pávy i výry a budovou Senátu. Poté se vydali po Starých zámeckých schodech na Pražský hrad a do Katedrály svatého Víta.

Po prohlédnutí se sešlo dolů pod hrad, kde byl velkým zážitkem průchod tunelem Jeleního příkopu, který realizoval ateliér předního českého architekta Josefa Pleskota. Poté následoval odpočinek před hradem – svačina při poslechu Pražského hradčanského orchestru. A nebyla by to naše škola, kdyby nevyzvala jednoho šikovného žáka – Ondřeje Jaroše, aby si s kapelou zahrál. Odměnou za houslový koncert bylo CD s nahrávkami orchestru, ze které děkujeme kapelníkovi, panu Josefu Kocůrkovi. Po svačině následovalo působivé střídání hradní stráže.

Výlet pak pokračoval do Poslanecké sněmovny, kde nás přivítal a celou sněmovnou provedl pan Adam Kubný. Děti si vyzkoušely, jaké to je sedět v lavicích poslanců a prohlédly si i místa, kde se odehrávají rozhovory politiků se zástupci médií. Panu Kubnému také velmi děkujeme.

Program dne pokračoval na Karlově mostě, odkud byl nádherný výhled na celé Hradčany, Národní divadlo a také místem pro splnění tajného přání. Společně jsme shlédli také dolů na Kampu, kde seděl vodník Kabourek. Následoval přesun na Staroměstské náměstí, kde se počkalo na odbití Orloje na Staroměstské radnici. Přes ulici Celetnou jsme došli k Prašné bráně. Na závěr trasy nás čekalo Národní divadlo.

V průběhu výletu jsme také zastavili u McDonald's a na neskutečně výbornou italskou zmrzlinu Angelato. Pověstnou třešničkou na dortu byla návštěva Hamleys - druhého největšího hračkářství v Evropě.

V závěru dne ještě vyšla chvilinka na skotačení na dětském hřišti u Hlavního nádraží. Celou dobu nám počasí přálo a všichni si z Prahy odnesli spoustu poznatků a zážitků.

Touto cestou ještě děkujeme rodičům, kteří s námi jeli, za celodenní pomoc.