škola

Oslava svátku dětí

Za krásného slunečného počasí proběhla na školním hřišti v sobotu 3. června oslava svátku všech dětí. Celé odpoledne bylo zaměřeno na indiány. Sešla se zde proto řada indiánů i indiánek v čele s náčelníkem…

…panem Tamfalem, který toto setkání za Sdružení rodičů organizoval.

Na děti čekala řada úkolů na indiánských stanovištích – výroba tomahawku, střílení z luku, navlékání korálků, rozdělávání ohně, rýžování zlata, zkrocení koně a indiánská dráha, malování henou... Za jednotlivá stanoviště se získávaly body. Za splnění všech úkolů získal každý ZOO kelímek a sladkou odměnu.

Součástí programu byla bubenická show v podání kroužku SVČ Opava a taneční vystoupení žáků třetího ročníku – Duhová víla. Žáci školy se poté utkali ve fotbalovém zápase.

V průběhu celého odpoledne i večer bylo k dispozici bohaté občerstvení, které zajistilo Sdružení rodičů a přátel školy. Večer pak zakončila diskotéka.

Děkujeme všem rodičům za přípravu této oslavy a pestrý program na stanovištích.

Galerie Fotogalerie