škola

Buď OK - závěrečné setkání

V letošním školním roce už naposledy proběhl dne 10. dubna v rámci primární prevence projekt BUĎ OK, který realizuje centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Ostrava.

Prožitkové programy se v jednotlivých třídách lišily. V první třídě bylo tématem kamarádství a také kladné i záporné lidské vlastnosti – zde prezentováno postavami Gargamela a Šmoulinky. Ve druhém ročníku proběhla beseda o zdravém životním stylu a správném stravování. Třetí třída řešila problémy kamarádství formou hry „Zachraňte rybník" a ve čtvrté třídě bylo hlavním námětem sebevědomí. Pátý ročník prodiskutoval problematiku závislostí – alkohol, kouření, drogy.

Hlavním cílem byla podpora zdravého životního stylu.