škola

Vycházka do přírody

Hned v úvodu letošního školního roku nechyběla vycházka jednotlivých tříd do blízkého okolí. A tak slunný páteční den 9. září prožili žáci naší školy v přírodě i na návštěvě ZŠ Komenského.

Děti první a druhé třídy se vydaly na výpravu do přírody s panem Martínkem, který je jedním z místních myslivců a vede také myslivecký kroužek. Cestou si prohlédly krásnou přírodu okolních luk a pozorovaly živočichy, kteří zde žijí.

Třetí třída navštívila Základní školu Komenského v Kravařích. Cestou žáci plnili úkoly v rámci bojové hry. Na nově opraveném hřišti školy pak sehráli fotbalové utkání s dětmi třetího ročníku školy v Kravařích.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku strávili den na Koutských a Zábřežských loukách. Po cyklistické trase dorazili ke štěrkovně, kde je čekala řada sportovních aktivit. Cestou pozorovali rostliny a živočichy místní rezervace. Nechybělo rozdělávání ohně a opékání špekáčků.

Galerie Fotogalerie