škola

Zahájení školního roku

Ve čtvrtek 1. září se při slunečném počasí uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2016/2017. Nejprve proběhla Dětská mše svatá v kostele Sv. Mikuláše a Nanebevzetí Panny Marie.

Poté se všichni sešli na školním hřišti, kde všechny přítomné, nejvíce však žáky první třídy, přivítal ředitel školy Mgr. Jan Volf spolu se starostkou města Mgr. Monikou Brzeskovou. O kulturní program se postarali žáci naší školy. Aneta Dýčková a Viktorie Víchová ze čtvrtého ročníku zarecitovaly básně a Ondřej Jaroš z páté třídy zahrál veselé skladby na housle. Poté se žáci společně se svými třídními učitelkami odebrali do připravených tříd. Všichni prvňáčci obdrželi na přivítanou květinu, pamětní list, balíček s psacími a výtvarnými potřebami a drobné dárky. Všem 25 prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili s nadšením a rádi a na vyučování se vždy těšili.

Galerie Fotogalerie