škola

Návštěva Muzea Hlučínska

V prvním březnovém dni navštívili naši druháci Muzeum Hlučínska. Zde byl pro ně připraven interaktivní program o době za vlády Lucemburků.

Děti si prohlédly výstavu, měli také možnost si vyzkoušet být králem a královnou. Dozvěděly se, co se v této době jedlo, ochutnaly pohankové křupky, vybarvovaly a lepily královskou korunu, poslouchaly středověkou hudbu, zhlédly film o stavbě Karlova mostu a nakonec si vyzkoušely postavit z dřevěných kostek středověkou stavbu.
A protože se nám všem program velice líbil, těšíme se na další návštěvu tohoto muzea.

Muzeum Hlucinska 04

Masopustní rej

V sobotu 23. února to v prostorách školy hýřilo nejrozmanitějšími karnevalovými maskami. Konal se zde Masopustní rej a tak sem děti dorazily v podobách čarodějnic, pirátů, princezen nebo i zástupců zvířecí říše.

Žáci i jejich rodiče si společně užili odpoledne plné tance a veselého programu, při kterém nechyběly pohybové a výtvarné úkoly. Jako na každém správném masopustu nebyla nouze o smažení koblížků a plnění jelítek. Nechybělo také bohaté občerstvení a dárek pro každého. Poděkování patří celému Sdružení rodičů - především jeho předsedovi panu Jiřímu Tamfalovi a Středisku volného času, Opava, kteří akci zorganizovali.

Masopustni rej 2 2019