škola

Září v základní škole Kravaře-Kouty

V průběhu měsíce září se naši žáci zúčastnili řady zajímavých akcí.

V prvním zářijovém týdnu se všechny třídy vydaly na vycházky do přírody. Děti první třídy absolvovaly naučnou stezku z Dobroslavic, druháci a třeťáci navštívili park v Kravařích a žáci čtvrtého a pátého ročníku byli se svými třídními učitelkami na výpravě v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky.

Na programu byla také návštěva Městské knihovny v Kravařích, kde byl pro všechny žáky připravený program o knihovně i o historii knih. Děti se mohly do knihovny přihlásit nebo si rovnou knihy vypůjčit. Moc děkujeme za skvěle připravený program.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zapojili do soutěže Velká cena malých zoologů – s tématem Česká louka v ZOO Ostrava. Čekalo na ně dopoledne plné aktivit v celém areálu.

Výuka na dopravním hřišti v Malých Hošticích byla připravena pro naše čtvrťáky. Pro děti byla zajímavá už cesta do Malých Hoštic, protože jely na svých kolech a tak si v rámci cesty osvojovaly některá z pravidel silničního provozu. S dohledem nad žáky a s bezpečností pomáhali rodiče některých žáků, kteří se k tomuto zajímavému výukovému dni přidali. Za jejich pomoc moc děkujeme. Tematický plán výuky v učebně se týkal minimálního rozsahu požadovaných znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích a poté měli žáci možnost vyzkoušet si pravidla prakticky na kolech.

Sběr recyklovatelného odpadu

Vážení rodiče,
 
i v letošním roce je naše škola zapojena do programu Recyklohraní.

Co se sbírá v naší škole:
 
Celoročně: Víčka od PET lahví, baterie, zářivky, drobné elektrospotřebiče, mobily, použitý rostlinný olej (v PET lahvích, scezený), kaštany a žaludy, plechovky od nápojů, hliníková víčka od jogurtů (čistá), prázdné kazety a vypotřebované tonery do počítačových tiskáren a kopírek.
 
Pouze říjen a duben: Starý papír.
 
Děkujeme, že podporujete naši školu a vedete své děti k ochraně životního prostředí.
 
Sběr papíru na naší škole proběhne v týdnu od 8.10. do 12.10.2018 v čase od 6:30 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:30 hodin.
Papír přebírá paní Jiřina Moravcová u garáže v prostoru za školou.