škola

Vítězství v soutěži Animace 2018

Žáci naší čtvrté třídy se zúčastnili celostátní soutěže Animace 2018 – Dopravní výchova.

Pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Dominikové si žákyně Nela Jochimová a Elen Ostráková vytvořily animaci s názvem Cycling. S tímto projektem vyhrály 1. místo v kategorii I. stupeň ZŠ.

Mladým animátorům srdečně blahopřejeme!

Soutěžní animace budou zveřejněny na webu www.animujte.cz.

Návštěva Planetária Ostrava

Dobrodružnou cestu k planetám zažili v pátek 7. prosince žáci čtvrtého a pátého ročníku. Návštěva Planetária v Ostravě, pro ně byla plná vzrušujících zážitků. Děti zaujal program „Země je zrnko prachu ve vesmíru“. Velký zážitek představovalo Experimentárium a aktivity s humanoidním robotem Engie. Všichni si výlet užili.

Planetarium Ostrava 2018 2