škola

Spolupráce s Mendelovým gymnáziem, Opava

V rámci spolupráce s Mendlovým gymnáziem, Opava (zaměřené na environmentální oblast) navštívili žáci našeho 5. ročníku Čističku odpadních vod v Opavě. Zde se ve středu 5. června zrealizoval speciální ekologicky zaměřený vzdělávací program, v průběhu kterém se mohli žáci seznámit s celým procesem čistění odpadních vod a následně s jejím návratem do přírody. Odebraný vzorek mikroorganismů z čističky následně pozorovali pod mikroskopy v prostorách Mendlova gymnázia a poté si v chemické laboratoři vyzkoušeli proces filtrace vody. Děkujeme Mgr. Barboře Bitomské a Mgr. Zdeňce Hanzlíkové za zrealizování celé akce.

Mendelovo gymnazium cerven 2019

Den dětí

Za zpočátku velmi krásného slunečného počasí proběhla v areálu Olšinek v sobotu 1. června oslava svátku všech dětí. Celé odpoledne bylo zaměřeno na téma „Harry Potter a jeho Školu čar a kouzel v Bradavicích“.

Na děti čekala řada úkolů na stanovištích – Hagridova motorka, Soví pošta a Ollivanderovy hůlky, Nástupiště 9 a ¾, Hodina lektvarů, Kouzelnický souboj, Hodina bylinkářství, Famfrpál. Ve spolupráci s SDH Kravaře se pro děti přichystal speciální úkol – Norský ostrohřbetý drak (cílem bylo uhasit jeho plamen). Každý si mohl vyzkoušet sjet na „Super skluzu“ – velké nafukovací klouzačce. Za splnění všech úkolů získal každý nejen odměnu, ale také si odnesl svou zlatonku, mandragoru, sliz a kouzelnickou hůlku.

I přes krátkou průtrž mračen proběhlo taneční vystoupení žáků. Každý mohl využít fotokoutku a vytvořit si originální fotku.

V průběhu celého odpoledne i večer bylo k dispozici bohaté občerstvení, které zajistilo Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s..

Děkujeme všem rodičům, především panu Tamfalovi za přípravu této oslavy a pestrý program na stanovištích.

Den deti 3

Den deti 5

Den deti 1

Den deti 2

Den deti 4