škola

Zahájení nového školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne dne 2. září 2019 na školním hřišti od 9:00 hodin.

Pro zájemce se bude sloužit mše svatá v kostele sv. Mikuláše od 8:00 hodin.

-----

Připravujeme nové webové stránky, na kterých budou dostupné veškeré aktuality.