škola

Poděkování

Chtěla bych tímto velmi poděkovat panu Jiřímu Tamfalovi za dlouhodobou, pečlivou a velmi aktivní práci při vedení Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s.; za jeho obrovské úsilí a nadšení, s jakým ke každé akci pořádané sdružením pro školu přistupoval. Do dalších let bych mu chtěla popřát zdraví a stále spoustu elánu.

Mgr. Eva Watzlawiková, ředitelka školy